Mevr. N.E. Hehanussa

GZ-psycholoog, psychotherapeut

T 06-24991054, E n.hehanussa@willemshuys.nl

Zie voor meer informatie: www.yellowpsychotherapie.com

Doelgroep

 • Volwassenen in de leeftijdsgroep 18-65 jaar
 • Kortdurende behandelingen in de Generalistische Basis GGZ
 • Langdurende behandelingen in de Specialistische GGZ
 • Relatietherapie

Specialisaties

 • Individuele integratieve psychotherapie (cliëntgericht, cognitief gedragstherapeutisch, systemisch)
 • Relatietherapie (EFT-therapeut)
 • Behandeling van onder meer angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, verslavingsproblematiek
 • Groepspsychotherapie

Werkwijze

Een behandeling doorloopt de volgende fasen: kennismaking, intake & diagnostiek, behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting (met eventuele nazorg). Soms zijn deelbehandelingen aangewezen waarbij ik gebruik maak van de expertise van mijn collega's. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten. Relatiegesprekken duren 60 tot 75 minuten.

Visie

Ik richt me met u – in een veilige behandelrelatie - op de kern van uw problematiek. Bij een klachtgerichte behandeling in de basis GGZ geldt dat het verkrijgen van inzicht in de klachten vaak zinvol is voor u en uw omgeving, wanneer dit ook merkbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Daarom worden de gesprekken bij voorkeur gecombineerd met ehealth, bestaande uit coachende telefonische gesprekken en emailcontact. U wordt aangemoedigd om thuis actief aan de slag te gaan: door het lezen van informatie rondom de diagnose, het zetten van kleine stappen in de dagelijkse praktijk, dagboeknotaties. Daar kan leefstijlcoaching bij komen kijken wanneer sprake is van ongezonde leefgewoonten die uw klachten in stand houden. Naast het verhelpen of accepteren van uw klachten, is de behandeling erop gericht dat u een betere regie ervaart over uw eigen functioneren en leven.

Bij een langdurende behandeling in de specialistische GGZ werk ik als psychotherapeut vooral experiëntieel cliëntgericht. Hierin staat uw belevingswereld met gedachten, gevoelens, wensen, behoeften en hoe u dit ook lichamelijk ervaart centraal. Actief luisterend in een warm, onderzoekend en accepterend klimaat ontvouwt zich voor u de kern van wat u nodig heeft om uw problemen weer het hoofd te kunnen bieden. U als cliënt weet het zelf meestal het beste en daar breng ik u doelbewust naar toe. Van vastzitten in….naar loskomen uit…en verder!

Werkervaring en opleiding

 • 15 jaar ervaring als behandelaar en leidinggevende binnen diverse GGZ-instellingen, Justitie en semi-particuliere instellingen. Daarnaast 5 jaar ervaring als trainer en consultant in het bedrijfsleven.
 • Sinds 2014 ook vrijgevestigd psychotherapeut en GZ-psycholoog bij Yellow Psychotherapie & Training. Vanaf april 2016 aangesloten bij het Willemshuys.
 • Specialisatie binnen de cliëntgerichte psychotherapie: Emotion Focused Therapy voor individuen en paren.
 • Post-doctoraal opleiding tot GZ-opleiding en tot psychotherapeut.
 • Doctorale opleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en doctoraal diploma psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Kwaliteitsgaranties

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog en psychotherapeut.
 • Lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Lid van de Vereniging voor experiëntiële Psychotherapie (VCeP)
 • Lid EFT-Nederland (Emotionally Focused therapy, www.eft.nl)
 • Klachtenregeling via het NIP

Vergoeding van uw behandeling

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit biedt ook voor u enkele voordelen: de verzekeraar kan mij bijvoorbeeld geen omzetplafond opleggen. De duur van de therapie is puur inhoudelijk afgestemd op wat u nodig heeft. Door mindere administratieve rompslomp is mijn tarief lager dan de maximum tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteiten (de NZa). Omdat ik geregistreerd ben als gezondheidszorgpsycholoog BIG en psychotherapeut BIG worden de sessies, afhankelijk van uw verzekeraar en polis voor 60 tot 100% vergoed door uw verzekeraar. Informeer vooraf bij verzekeraar naar de voorwaarden en vermeld hierbij dat het gaat om een contractvrije psycholoog. Houdt er rekening mee dat op de vergoeding het eigen risico in mindering wordt gebracht. Informatie over de kosten van de therapie bij mij vindt u op www.yellowpsychotherapie.com/tarieven.